4.18. Höga tasslyft – 6 stycken

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden är i valfri position i förhållande till föraren

Utförande: På förarens signal ska hunden höja en tass och sedan den andra tassen – en sekvens som sedan upprepas ytterligare två gånger i följd, dvs totalt sex tasslyft som kan genomföras antingen i rörelse eller stillastående. Höjningen av varje tass måste vara så stor att den är väl synlig för domaren.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.