4.21. Hitta 1 objekt med förarens doft – hämta från 2m

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför sex likadana föremål. Föraren håller ett av föremålen i handen ca 10 sekunder och överlämnar sedan föremålet till domaren. Domaren vidrör inte föremålet med förarens doft med händerna. Föraren vänder sig med ryggen åt föremålen och domaren lägger ut föremålen på rad med ca 20 cm mellanrum (vid prov på plats, vid filmat prov lägger föraren ut föremålen med hunden kvarlämnad vid startpunkten med ryggen mot föremålen).. Föremålen placeras 2 meter från startpunkten.

Utförande: Hunden startar i valfri position vid förarens sida. Föraren vänder sig om mot föremålen och ger hunden signal att leta efter och hämta föremålet. Hunden ska leta målinriktat och aktivt utan dröjsmål. Hund som gör åverkan på objektet blir Ej godkänd på tricket.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.