4.22. Pingvin-gång – Höga tasslyft

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren ställer sig bredbent. Hunden kommenderas in i stå mellan dem, vänd i samma riktning som föraren, med skuldran/bröstkorgen mellan benen.

Utförande: När hunden intagit sin position mellan förarens ben ska den, på förarens signal, sätta upp sina tassar på förarens fötter – vänster tass på förarens vänstra fot och höger tass på förarens högra fot, så att det finns en tass på var och en av förarens fötter på samma gång. Tassarna skall vara kvar på förarens fötter medan föraren utför ett av följande rörelsemönster: Under rörelse framåt eller bakåt minst en 6 kroppslängder, medan föraren lyfter fötterna högt (i förhållande till hundens storlek) under hela förflyttningen framåt.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.