4.23. Putta i mål

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför ett rörligt föremål och två stabila föremål mellan vilka det rörliga föremålet ska puttas genom. De stabila föremålen placeras ut av föraren som två målstolpar. Minst fyra kroppslängder från startpunkten. Hunden är i valfri position.

Utförande: På förarens signal ska hunden putta det rörliga föremålet i mål.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.