4.24. Rulla runt – föraren kliver över

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden intar valfri position vid sidan av föraren.

Utförande: På förarens signal ska hunden lägga sig ner och rulla över mot föraren och föraren samtidigt kliva över hunden 2 gånger. Efter slutförandet Intar hunden valfri position.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.