4.25. Runda under bärande + till korg

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför en kon, ett föremål samt en korg. Konen placeras minst 3 m från startpunkten innan hunden intar valfri position bredvid föraren, som har både föremålet och korgen inom räckhåll.

Utförande: På förarens signaler ska hunden ta emot och bära föremålet, utan att tugga på det, samtidigt som den skickas och rundar konen samt kommer tillbaka till föraren där föremålet släpps i korgen..

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.