4.26. Sidledes 2 m, svansen mot föraren

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden står framför föraren men vänd med svansen emot denne. Avståndet till föraren är valfritt, men inte så nära att de har fysisk kontakt.

Utförande: På förarens signal ska hunden flytta sig rakt i sidled åt valfritt håll 2 m, fortfarande med bakdelen åt föraren, en viss variation i hundens rakhet är godkänd. Föraren får också flytta sig sidledes, men avståndet till hunden ska upprätthållas under hela tricket.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.