4.28. Tasskontroll (4 tassar på 4 halvbollar)

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför 4 halvbollar som placeras ut med lämpligt avstånd för hunden. Hunden väntar under tiden i valfri position.

Utförande: På förarens signal sätter hunden medvetet sina tassar på fyra små halvbollar så att den till slut står på alla samtidigt.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.