4.04. Välj kort från en kortlek

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren intar lämplig position och håller upp en hand med flera kort i höjd medhundens nos. Hunden intar valfri position framför föraren.

Utförande: På förarens signal drar hunden ett kort med munnen från kortleken och avlämnar kortet i förarens hand.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.