4.5. Sidledes framför – 3 steg*2 håll

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden står framför föraren, vänd emot denne, på valfritt avstånd.

Utförande: På förarens signal ska hunden flytta sig rakt i sidled, 3 steg var åt båda hållen, en viss variation i hundens rakhet är godkänd. Föraren får också flytta sig sidledes.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.