4.6. Korsa tassarna

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden intar valfri position. Föraren kan själv stå upp eller böja sig.

Utförande: På förarens signal ska hunden sätta en tass över den andra. Ny signal får användas för att korsa den andra tassen över den första tassen. Tassarna får korsas i valfri ordning.

Toppfoto visar Riwa (Border collie) äg Jonna Smedberg Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.