4.07. Bärande – 10 kroppslängder + 2 trick

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren ger hunden ett föremål att bära medan hunden är i valfri position bredvid föraren på valfri sida.

Utförande: Hunden ska bära föremålet, utan att tugga på det, medan den följer föraren framåt minst tio kroppslängder. Föraren och hunden kan röra sig i vilken riktning som helst. På förarens signal utför hunden de 2 tricken medan hunden fortsätter bära. På ytterligare signal ska hunden slutligen släppa föremålet i förarens hand.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.