4.08. Skicka till target – 6m + 2 trick

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför en target. Föraren lägger ut targeten och ställer sig sedan minst sex meter därifrån med hunden i valfri position.

Utförande: På förarens signal ska hunden ta sig till targeten, vända sig mot föraren och sedan på förarens signal utföra 2 valfria trick med minst en tass kvar på targeten. Föraren ska stå still.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.