4.9. Dölj ditt ansikte – 1m bort *2

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden intar position enligt förarens val och föraren ställer sig minst en meter från hunden samt håller det avståndet under hela tricket. Om alternativ b) valts, ska föraren medföra en filt eller dylikt som i förväg placeras på backen.

Utförande: På förarens signal ska hunden utföra två trick som föraren har valt bland följande – det får vara en paus mellan var och ett av tricken: a) Hunden lyfter sin/sina framtass(ar) och placerar den/dem på sin nos / i närheten av sina ögon. b) Hunden stoppar in sitt huvud under filten. Hela genomförandet måste vara väl synligt för domaren.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.