1.01. Backa – 1 kroppslängd  

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden ska vara framför och vänd mot föraren. Föraren får inte tränga eller gå mot hunden. 

Utförande: På förarens signal ska hunden backa bort från föraren minst en kroppslängd. Föraren bör stå kvar på startpunkten men får ta ett steg framåt för att initiera rörelsen.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.