1.11. Backa till/upp på föremål 

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför ett föremål av lämplig storlek och höjd. Hunden intar valfri position. 

Utförande: På förarens signal ska hunden backa upp med båda baktassarna på föremålet.

Toppfoto visar Asta (Labrador retriever) äg Elsa Rosén Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.