1.4. Fånga en sak

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför en mjuk sak som hunden kan fånga i munnen. Hunden får ha valfri position. 

Utförande: Föraren kastar saken och ger eventuellt en signal om att hunden får fånga den med munnen. Själva fångandet är slutet på tricket i denna klass.

Toppfoto visar Mumrik (Norsk lundehund) äg Hanna Munkhammar Fotograf Susan Hanserkers

Dixietown HujedamejBasilika
Whippet
Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.