1.07. Handtarget – 2 händer

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Handtarget (målhand, nostarget eller nosdutt) är en mycket praktisk grundfärdighet i hundträning.
I korthet innebär det att hunden ska dutta sin nos mot din hand!

Enligt reglerna:

Förberedelse: Hunden ska vara i stående position. Föraren ska vara framför hunden. 

Utförande: På förarens signal/när handen presenteras ska hunden, i valfri ordning, med sin nos röra förarens vänstra och högra hand. Kontakten ska tas en gång per hand. Hunden måste målmedvetet sikta på handen medan föraren snarare ska flytta handen bort från hunden, absolut inte föra sin hand närmare mot hunden. Att nosen kommer i kontakt med handen måste synas tydligt för domaren.

Att lära hunden söka upp handen med sin nos är ett enkelt beteende som de flesta hundar tycker är roligt, det är lätt att belöna så att det får högt värde för hunden och dessutom tränar förarens timing av belöningssignal. Med hjälp av handtargeten kan vi styra hunden dit vi önskar och den kan därmed användas vid inlärning av andra moment. Handtargeten gör att hunden är mer medveten om vad den gör än om den bara följer en godishand. 

Målbeteende

Hunden trycker nosen mot handflatan och följer efter handen med nosen i alla riktningar om handen rör sig. Trycket kan vara kort och snabbt eller ihållande, det viktigaste är att det är tydligt och frivilligt.

Hör du till dem som har “tass” inlärt med en viss handsignal, tränat omvänt lockande eller visar hela handen när du försöker förmedla till din hungriga hund “jag har inget godis” så behövs lite tankekraft läggas på exakt hur din hand ska se ut i denna övning. Hur ska du ha handen för att det ska löna sig för hunden att dutta på/i den?

Exempel på hur du kan hålla handen.
Exempel på hur du kan hålla handen.

Inlärning

  1. Första övningen går ut på att din hand presenteras 2-3 centimeter från hundens nos. Oftast nosar hunden på handen av nyfikenhet. När hunden nosar, ge belöningssignal och belöna.
    Om hunden inte är motiverad att söka upp den tomma handen kan du testa att placera en godbit i targethanden på så sätt att handsignalen är samma men hunden har en naturlig dragning mot handen
  2. När du känner hundens nos mot handen: ge belöningssignal och släpp godisen.
  3. Upprepa ett par gånger, ta paus och upprepa ytterligare en gång med godis, sedan testa enligt steg 1 utan.

Att ge hunden flera godisar på rad är ofta mer motiverande för hunden än att låta den äta flera godisar direkt. Lek fungerar också, repetitionerna tar dock längre tid vid lekbelöning. I början är det fördelaktigt med många repetitioner på kort tid. Korta pass, 3–6 repetitioner i varje. När hunden flera gånger i rad aktivt nuddar handen med nosen ökas avståndet. Oftast behövs det inte många repetitioner innan detta kan göras.

Söka sig till handen

Kasta i väg en godis en liten bit så du får ut hunden på avstånd från dig och din hand. Håll direkt upp din hand så att hunden ser den när den vänder från att ha ätit sin godis. Ge belöningssignal och belöna när hunden söker sig till handen. När hunden förstått övningen (söka upp handen efter ätit ivägkastad godis) presenteras handen igen och kontakt med handen belönas med ett kast åt andra hållet. Det här gör övningen mer lekfull och drar i gång hundens jaktlust vilket oftast ökar fart och motivation. För ännu mer fart kan du belöna med leksak.

Glöm inte andra handen

Träna från början att båda händerna ska duttas. 

Ladda hem denna bild som PDF

För dig som vill vidare:

Följa din hand och växla handtarget

Gör som övningen innan men när hunden närmar sig flyttar du din hand sakta bakåt, så att hunden får sträcka sig/följa med lite för att nå att dutta. Detta kan för vissa hundar upplevas som “vad fasen!” så se till att belöna hunden ordentligt för “besväret”. Upprepa med andra handen och öka successivt avståndet till dess att hunden följer handen ett par steg innan sin “dutt”. Variera höjd på händerna. Vi vill att hunden söker sig dit oavsett om den är hög eller låg, åt vänster eller höger. Att hunden lär sig att växla mellan att först följa en hand och sen den andra är en nyttig kunskap för hunden att ha med sig när vi ska lära in andra moment. 

Exempel på hur det kan läras in: låta händerna krocka, den gamla försvinner och belöna minsta tendens till att följa den andra handen. Har du innan tränat byt-leken med leksak med hunden så kan du utnyttja den kunskapen och be hunden ”byt” när den andra handen presenteras. Sen kan vi öva på att låta hunden följa ena handen på den ena sidan för att sen “dra” över hunden på andra sidan och låta den följa andra handen på den nya sidan. 

Felsökning

Hunden struntar fullkomligt i handen? Tittar inte ens på den?

Anledningen till att hunden inte “vill” dutta i din hand kan vara många, exempelvis;

● Omotiverad 
● Inte förstått övningen 
● För svårt 
● Osäker 

Tillrättalägg miljön! Minska antalet faktorer som kan störa hunden. Finns det möjlighet att skärma av? Ta undan belöningen om det är den som stör. Öka värdet på handen genom att öka värdet på belöningen. Vad vill hunden ha för att nudda handen? 

En hund kan vara osäker på händer av flera olika anledningar. Kanske speciellt omplaceringar som vi inte vet vad de har med sig. Men om du haft hunden som valp och den i andra situationer inte är osäker på händer – kan det vara så att du råkat tillföra smärta med dina händer i en tidigare liknande träningssituation? Individen måste nämligen lita på handen i fråga för att vilja söka sig dit. 

Upplever du att hunden vill äta upp din hand eller är alldeles för “gasad”, pausa övningen ett tag och börja sedan om med tråkigare godis eller lugnare belöningar. Just i följa-övningen vill vi ha en lugnare sinnesstämning.

Toppfotot visar Asta (Labrador retriever) äg Elsa Rosén Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.