1.24. Hopp i en åtta  

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Genomförs med valfri typ av hopphinder. Höjden som hunden hoppar bestäms av föraren och ska vara lämplig utifrån hunden. 

Utförande: Hunden hoppar över ett hopphinder och svänger ömsom höger, ömsom vänster så att hundens väg bildar en åtta.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.