1.08. Hopp över hinder 

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Genomförs med valfri typ av hopphinder. Höjden som hunden hoppar bestäms av föraren och ska vara lämplig utifrån hundras. Föraren ska under hela utförandet befinna sig på minst en meter från hindret (oavsett sida). Hunden startar i valfri position. Föraren kopplar loss hunden.
Föraren får välja mellan följande utföranden
a) Föraren är kvar vid startpunkten 1 m från hindret och skickar hunden att själv hoppa över, bort från föraren.
b) Föraren passerar vid sidan av hindret, på minst 1 m avstånd, medan hunden hoppar över det.
c) Föraren lämnar hunden och ställer sig 1 m vid sidan av hindret för att skicka hunden över.
d) Föraren ställer sig på motsatt sida av hindret, minst 1 m bortom, innan signal ges till hunden att den ska hoppa över. Det är valfritt om föraren är vänd mot eller bort från hunden.

Utförande: Föraren tar, vid tidigare kopplad hund, först av kopplet, intar sin egen position och ger sedan sin signal. På denna signal skall hunden hoppa över hindret, landa på andra  sidan och återvända intill föraren utan extra signal. Föraren får ta ett steg framåt för att  skicka hunden men detta steg får inte inkräkta på det minsta avståndet av en meter från  hindret.

Variant a) från föraren (Argenta’s Yarmela ”Yara”,
Schnauzer, peppar o salt. Fotograf: Marie Birkl)
Variant d) mot föraren (Meet MyOwn Black Ice
Jazz, Australian shepherd )
Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.