1.12. Låt vara – 5 sek 

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför en lämplig externbelöning som hunden lärt sig att behärska  sig inför innan den får tillåtelse att få tillgång till det. 

Utförande: Externbelöningen placeras ut av föraren max 3 meter framför hunden som då  sitter eller står.

Förarens får endast ge en trevlig signal om att hunden måste behärska sig och inte ta belöningen direkt. Hunden ska titta på externbelöningen.

Föraren ger efter minst fem sekunder en ny signal om att hunden nu får ta den, varvid hunden villigt tar belöningen. 

Denna belöning är utöver antalet enligt tabellen i reglerna. Om hunden håller ögonkontakt  med föraren under större delen av tiden underkänns tricket.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.