1.13. Mellan, hitta in

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.


Förberedelse:

Hunden ska vara i valfri annan position förutom redan mellan förarens ben.

Utförande:

Föraren ger hunden signal att vänta medan hen ställer sig bredbent. Föraren ger en ytterligare signal för att få hunden placera sig med sin skuldra/bröstkorg mellan förarens ben, vänd åt samma håll som föraren. Hunden ska behålla denna position (utan ytterligare signal).

Nödvändig rekvisita får användas för att kunna genomföra momentet.

Inlärningsförslag:

Steg 1: Börja med att kasta iväg en godis, vänd dig om och locka hunden med godis i handen mellan dina ben och kasta framåt så hunden får gå mellan dina ben för att inte hunden ska tycka det är obehagligt.

Steg 2: Har du tidigare lärt in handtarget kan du nu sätta fram handen när hunden kommer melllan. Kasta iväg en godis bakom dig och visa handen och låt hunden göra en nostarget.

Steg 3: Börja lägga på en signal, handtecken eller ord som tex ”mellan”. Gör successivt handtarget-signalen mindre.

Steg 4: Öka tiden som hunden blir kvar mellan innan belöning/frisignal ges.


Om det snabbspåret inte fungerar, om hunden är orolig för att vara mellan exempelvis och du har en fungerande handtarget kommer här inlärningsförslag 2:

För dig som har korta ben och stor hund kanske du kan stå på plattformar till en början? Eller platåskor? 😃 Eller hoppa över detta trick, det är absolut inte en nödvändighet i livet att ha en hund som går mellan ens ben.
Har du inte övat handtarget med hunden bakom dig innan, gör det först genom att efter du kastat iväg en godis ställer du dig med sidan mot, därefter ryggen mot. Öva på olika höjder.
Beroende på hundens storlek kan alternativ två passa er bättre, det kommer framöver.

1: Låt hunden äta en godis bakom dig och visa upp din handtarget mellan benen. Nej, inte där, lite längre ner 🙈.
Eftersom hunden inte är van att leta där kan det ta ett par försök innan du får en ”dutt” från rätt håll.
För inte fram handen, utan ha den i nivå med dina tår som längst fram. Vid tre ”dutt” på handtarget mellan benen kan du gå vidare.
Belöna växelvis med att ge godis/leksak i position, kasta bakåt och kasta framåt.

2: När du känner att hunden är på banan för du fram handen litegranna så att hunden måste ha hela huvudet under dig innan du markerar & belönar.

3: Gör som ovan men för fram handen ytterligare lite till, så att bogpartiet är under dig. När hunden är där belönar du flera gånger, växelvis från höger och vänster hand (bra med fickor som du kan fiska upp godis från enkelt). Belönar vi alltid från samma hand är det lätt att hunden står (och sedan går) snett åt det hållet.
Repetera detta till du knappt behöver visa handen förrän hunden står mellan och känmner sig bäst 🙂

4: Med hunden bakom dig visar du bara handen lite kort, se om hunden hittar in.

5: Nästa steg härefter är att sträcka på ryggen, och belöna hunden för att vara kvar i mellan.

6: När hunden kan hitta in i mellan bakifrån och du kan stå ett par sekunder med rak rygg är det dags att börja se om hunden kan hitta in från andra håll.

Framifrån genom att gå runt dig både på höger och vänster sida, eller bara från ena hållet – det är upp till dig.

Jag använder gärna två handtarget här, exempelvis höger hand för hunden bakom ryggen som överförs till vänster hand fram mellan benen. Och tvärtom.

Toppfoto visar Mumrik (Norsk lundehund) äg Hanna Munkhammar Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.