1.23. Viska / Puss 

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hund och förare intar valfria positioner nära varandra 

Utförande: På förarens signal utför hunden något av följande alternativ:
a) För sin nos ända fram till förarens öra som om den Viskar något 
b) För sin nos ända fram till förarens kind/mun för en Puss

Toppfoto visar Totte (Pudel) äg Kerstin Mårtensson Fotograf Susan Hanserkers

Andra fotot visar Ellie (Australian shepherd) och äg Camilla Dufvenberg Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.