1.23. Viska / Puss 

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hund och förare intar valfria positioner nära varandra 

Utförande: På förarens signal utför hunden något av följande alternativ:
a) För sin nos ända fram till förarens öra som om den Viskar något 
b) För sin nos ända fram till förarens kind/mun för en Puss

Toppfoto visar Ellie (Australian shepherd) och äg Camilla Dufvenberg Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.