1.16. Runda objekt – en gång 

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför ett objekt och placerar den minst 2 m från startpunkten. Hunden startar intill föraren i valfri position. 

Utförande: På signal går/springer hunden runt objektet medurs eller moturs utan att stanna, dvs ½ varv, och kommer sedan tillbaka intill föraren. Föraren får vid sändandet ta ett steg framåt för att skicka hunden men detta steg får inte inkräkta på det minsta avståndet på 2m från objektet.

Ett sätt att lära in runda är genom att använda handtarget och visa hunden runt konen, sedan visa mindre och mindre och till slut bara peka. Ett annat är med två skålar, vi pratar om båda nedan.

Med två skålar:

  1. Matskålar på sidan om dig, lägg i en godis – varannan gång höger, varannan vänster.
  2. Ställ ett objekt hunden kan runda nära dig, lägg i godis – varannan gång höger, varannan vänster.
    Det ska bli en känsla av flyt, gå höger, gå vänster. Det behöver dock inte gå fort.
  3. Flytta konen successivt längre och längre ifrån dig.
  4. Ställ dig upp och gör samma sak. Börja då om med objektet nära från början.
  5. Flytta konen längre och längre ifrån.
  6. Klart trick!

Obs – Se upp så att du inte råkar slå hunden i huvudet med godishanden.

Någonstans kommer hunden kanske att ”gena”, gå mellan skålarna men inte runt objektet. Första gången ha is i magen, se om hunden kommer på sig med att ”ojdå, jag missade en grej”. Om hunden inte kommer på det, börja om från närmre och se till att få ”flyt” innan du provar att flytta konen igen – lite mindre i taget denna gång.

Blir det problem igen kan du med uppmuntrande hand, röst eller kroppsspråk visa att hunden missade att gå runt. Gör detta 2-3 gånger. Om behovet kvarstår därefter, börja om igen.

Med handtarget till hjälp

ÄR din hund ingen godisråtta rekommenderar vi första alternativet med handtarget.

Hitta en stolpe eller ett högre objekt.

Ha den stående på golvet framför dig, placera din vänstra fot vid basen och starta hunden på vänster sida av dig, så att om hunden bara sträcker sig fram lite så är den på väg att runda objektet.

(eller motsvarande fast på höger sida, det är upp till er)

Håll upp din handtarget så att hunden behöver böja huvudet runt objektet för att nudda den. Markera och belöna, se till att belöningen sker så att hela hunden rundar konen. Belöna gärna hela vägen tillbaka i startposition för repetition 2.

Redan här kan du många visa din handtarget sedan ”dra” med dig hunden runt hela objektet, eftersom det är ganska smalt.

Klicka eller belöna med rösten när hunden precis rundat konen och huvud och kanske framben är förbi objektet och på väg tillbaka mot dig.

Därefter höjer du handen successivt (den går från targethand till visuell signal) och efterhand ökar du successivt avståndet till objektet.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.