1.05. Skall 

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden intar valfri position vid sidan av eller framför föraren. 

Utförande: På förarens signal skäller hunden en gång.

Toppfoto visar Linna (Australian shepherd) äg Emma Jansson Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.