1.19. Snurra

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse:
Hunden startar nära föraren i valfri position.

Utförande:
På förarens signal ska hunden röra sig i en cirkel (snurr), framför eller vid någon sida av föraren och sedan återgå till startpositionen

Hunden kan snurra antingen medurs eller moturs.

Föraren kan vara stillastående eller röra sig framåt samtidigt som hunden snurrar.

Inlärningsförslag:

Använd din handtarget från förra månaden.

För att lära din hund att snurra bör du börja med din hund i stående position.

Håll din targethand snett sidan om din hunds nos. för handen bak mot hundens rumpa så att, så den måste vända på huvudet för att följa efter.

Belöna succesivt, först huvudvändning, sedan huvudvändning och ett steg, sedan två steg, sedan tre och till slut har ni ett helt varv.

När din hund tycks förstå hela cirkelrörelsen, lägg till din signal, exempelvis ”snurra” innan du återigen visar med din hand.

Efter ytterligare repetitioner kan du testa att inte göra din handrörelse alls, eller att successivt göra den mindre tydlig.

Träna cirka 2-3 minuter, ett par gånger om dagen.

Byt riktning

Börja som du gjorde ovan med en handtarget framför din hunds nos. Gör likadant men åt andra hållet. Som signal använder du något annat än ”snurr”. Exempelvis ”twist”.

Träna i flera korta träningspass varje dag. Men en signal i taget.

När din hund vet hur man snurrar både höger och vänster på signal kan du börja blanda dem.

Då kan du be om snurr och twist i samma träningspass.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.