1.18. Skicka till target – från 2 m 

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför en target. Föraren ställer sig sedan själv minst två meter ifrån targeten. Hunden startar i valfri position bredvid föraren. 

Utförande: På förarens signal ska hunden springa/gå till targeten och stanna till eller vända upp mot föraren med minst en tass på targeten. Föraren förblir på samma plats men får ta ett steg framåt för att skicka hunden, detta steg får dock inte inkräkta på det minsta avståndet på två meter från det definierade området.

Toppfoto visar Zion (Australian shepherd) äg Sandra Lif Fotograf Susan Hanserkers
Foto visar Asta (Labrador retriever) äg Elsa Rosén Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.