1.21. Tass i hand  

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Hunden kan vara sittande eller stående. Föraren ska vara direkt framför  hunden och får sitta, stå eller knäböja och får även böja sig för att kunna placera sin  handflata i lagom höjd för hunden. 

Utförande: På förarens signal ska hunden lyfta den tass föraren bett om och placera den i  förarens öppna handflata samt självmant hålla den där. Föraren får inte trycka in sin hand  under hundens tass eller hålla fast hundens tass.

Båda foto visar Mumrik (Norsk lundehund) äg Hanna Munkhammar Fotograf Susan Hanserkers

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.