1.22. Under

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.

Förberedelse: Föraren medför eventuellt ett föremål av lämplig storlek för hunden att ta sig hukande under – även förarens egen kropp kan användas och vid behov kan föremål användas för att förlänga förarens kropp. Den undre höjden bör vara något lägre än hundens mankhöjd så den verkligen måste huka sig för att ta sig under. Hunden startar i valfri position, även i förhållande till föraren. 

Utförande: På förarens signal hukar sig hunden ner för att ta sig hela vägen under föremålet eller förarens kropp.

Tänk på att vid prov sker belöning från belöningsstation.